Herr Olof

Trad. Swedish ballad

Herr Olof han sadlar sin gångare grå,
så rider han den till havsfruns gård.
Herr Olof han red guldsadeln flöt,
han sjunker i havsfruns sköt.

Välkommen, välkommen, ung Olof till mig,
i femton år har jag väntat på dig.
Var är du födder och var är du buren?
Var haver du dina hovkläder skuren?

På konungens gård är jag födder och buren,
och där haver jag mina hovkläder skuren.
Där har jag fader och där har jag mor,
där har jag syster och bror.

Men var har du åker och var har du äng?
Var står uppbäddad din bruaresäng?
Var haver du din fästemö,
med henne vill leva och dö?

Där har jag åker och där har jag äng,
och där står uppbäddad min bruaresäng,
Där haver jag min fästemö,
med henne mig leva och dö.

Men hör riddar Olof kom följ med mig in,
och drick ur min kanna det klaraste vin.
Var är du födder och var är du buren?
Var haver du dina hovklädder skuren?

Här är jag födder och här är jag buren.
Här haver jag mina hovkläder skuren.
Här har jag fader och här har jag mor,
här har jag syster och bror.

Men var har du åker och var har du äng,
och var står uppbäddad din bruaresäng?
Var haver du din fästemö,
med henne vill leva och dö?

Jo här har jag åker och här har jag äng,
och här står uppbäddad min bruaresäng.
Här haver jag min fästemö;
med dig vill jag leva, med dig vill jag dö.

Arranged and perfomed by Almune on Bjergtagen, released May 20, 2017

Molly Granhøj: lead vocal, nyckelharpa
HC Molbech: drums, percussion
Troels Dueholm: hurdy gurdy, overtone flute
Christian Mohr: hurdy gurdy

Additional drums by David Mondrup

All rights reserved Almune 2017