Los set gotxs recomptarem

Llibre Vermell de Montserrat, Catalonia, 1399

Los set gotxs recomptarem et devotament xantant.
Humilment saludarem la dolça Verge Maria.
Ave Maria gracia plena Dominus tecum Virgo serena.
Ave Maria gracia plena Dominus tecum Virgo serena.

Verge fos anans del part pura e sans falliment
en lo part e prés lo part sens negun corrumpiment.
Lo Fill de Déus Verge pia de vós nasque verament.
Ave Maria…

Verge tres reys d’Orient cavalcan ab gran corage
al l’estrella precedent venegren al vostr’ ebitage.
Offerint vos de gradage aur et mirre et encenç.
Ave Maria…

Verge estant dolorosa per la mort del Fill molt car
romangues tota joyosa can lo vis resuscitar.
A vos Madre piadosa primer se volch demostrar.
Ave Maria…

Download sheet music and full lyrics:
Los set gotxs recomptarem (pdf)
Los set gotxs – all lyrics (pdf)

Arranged and perfomed by Almune on Bjergtagen, released May 20, 2017

Molly Granhøj: lead vocal, bouzouki
HC Molbech: lead vocal, recorder, percussion
Troels Dueholm: hurdy gurdy
Christian Mohr: hurdy gurdy

Additional drums by David Mondrup

All rights reserved Almune 2017