Mit hjerte brænder hedt som bål

Codex AM 76, 8o, Denmark, 15th century

Mit hjerte brænder hedt som bål, og så det skal,
pro laudibus Marie.
Vore min tunge gjort af stål, og hun havde mål
totamque vim sophie,
måtte jeg så bog nime, hanc laudare virginem,
da ville jeg digte og rime.
Reginarum regina et domina, hun loves i allen time.

Hvad siger jeg, den selge mand, som lidet kan,
de hac virginitate?
Al sine sorger hun forvandt, som hun det fandt
sua benignitate.
Hun er vel værdig at prises, templum dei trinitas,
der alle dyder af rises.
Maiestatis unitas essencie, den høviske og den vise.

O lux et decus hominum, lux luminum,
Maria med dyd og fromme.
Pereristi filium, et dominum
Jhesum den signede blomme.
Gud lad os aldrig at skilles, virga lesse florida,
oprunden som rose og lilje.
Da nobis solacium et gaudium, med magt og fuldgod vilje.

Sheet music arranged by HC Molbech:
Mit hjerte brænder hedt som bål (pdf)

Arranged and perfomed by Almune on Bjergtagen, released May 20, 2017

Molly Granhøj: lead vocal, nyckelharpa
HC Molbech: lead vocal, recorder
Troels Dueholm: bouzouki
Christian Mohr: hurdy gurdy

All rights reserved Almune 2017