Por nos de dulta tirar

Cantigas de Santa Maria, Castille 1280

Por nos de dulta tirar, praz a Santa Maria
de séus miragres mostrar fremosos cada dia

E por nos fazer veer sa apostura,
gran miragre foi fazer en Estremadura,
en Segovia, u morar una dona soia,
que muito sirgo criar en ssa casa fazia.

Porque os babous perdeu e ouve pouca
seda, poren prometeu dar ha touca
per’ a omagen onrrar que no altar siia
da Virgen que non á par, en que muito criya.

Poren don Affons’ el Rei na ssa capela
trage, per quant’ apres’ ei, end’ a mais bela,
que faz nas festas sacar por toller eregia
dos que na Virgen dultar van per sa gran folia.

Por nos de dulta tirar (pdf)